din DRØMMEBOLIG
+45 42941719 (Søren)
soren@bygherrepartner.com

Økonomien

ØKONOMIEN

Vi sikrer den overordnede identificering, implementering og effektuering af kritiske elementer i byggeprojektet, men samtidig er vi fuld bevidste om at vi ikke kan alt. Derfor formidler vi ligeledes samarbejder med andre rådgivere, som tilbyder komplementerende ydelser, der vil sikre, at bygherre kommer sikkert i havn

Henning Lyng, medejer og bygningsingeniør

01

Økonomi & styring

Økonomi er mange ting. Typisk så vil gennemsnitsfamilien inden byggeplaner igangsættes, anskue økonomi forbundet med et husbyggeri, som værende lig det lån, der er optaget, når nøglerne overdrages.

 

 

 

 

Det er der i og for sig ikke noget galt i, dog giver ovenstående ikke et retvisende indblik i om hele byggeprocessen har været retlinet eller ej. Vi mener at økonomi skal indgå på en lang række niveauer igennem hele projekt- og byggeforløbet – helt fra idé til aflevering.

En af de væsentligste økonomiske faktorer er selve styringen af et byggeprojekt. Hvis der ikke er styr på denne del, vil man opleve at økonomien “stikker af”. Dette vil have store økonomiske konsekvenser

02

Fordele & ydelser

Fordele ved at samarbejde med os

 

 • Bygherres krav og ønsker er i fokus i hele byggeforløbet
 • Bygherres krav og ønsker identificeres i idefasen
 • Bygherres krav og ønsker implementeres i tilbudsfasen
 • Bygherres krav og ønsker effektueres i udførelsesfasen
 • Bindeledet imellem de enkelte aktører  sikrer en smidig og optimeret byggeproces samt en løsningsorienteret & positiv dialog

Andre relevante ydelser

Vi formidler samarbejde med andre relevante rådgivere, herunder:

 • Arkitekt & ingeniør
 • Byggesagkyndig / Byggetilsyn
 • Advokat
 • Landinspektør
 • Geotekniker
 • Landskab
 • etc

Ydermere er det en god idé at have styr på omkostninger forbundet med myndighedsbehandling, byggemodning, strøm/vand/energi i byggefasen, rejsegilde mv.

Der er med andre ord nok at holde styr på

03

Uforudsete omkostninger

 

Forskellen på bygherrekrav og ønsker implementeret i udbudsmaterialet versus de samme krav og ønsker, som først kommer på tale i udførelsesfasen, medfører ofte uforudsete omkostninger og ekstra regninger  i intervallet kr. 50000 – 200000,-  for en gennemsnits arkitekttegnet bolig.

 

Ved valg af et ”standard” typehus vil eventuelle tilvalg ift. eksempelvis gulve, lofter, køkken- og badinventar, belysning, armaturer, etc. beløbe sig til det samme dvs. typisk fra kr. 50000,- og opefter.

Hertil kommer, at beslutninger som først træffes i udførelsesfasen ofte er kompromisløsninger / ”hovsa – løsninger”, som kompromitterer de oprindelige æstetiske tanker.

Ved at indgå en aftale med os vil der typisk være besparelser for ca. kr. 20000,- og opefter. Samtidigt er bygherrekrav og ønsker fra idefasen effektueret i udførelsesfasen. Værdien for dette anser vi for værende rigtig stor, men svær at kvantificere. Vi er med fra idé til udførelse